Tip 2 diyabet ve obezite gibi kronik hastalıkların yıllardır artışta olmasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bazıları genetik faktörlere bağlı iken, bazıları da (insanların daha uzun yıllar yaşaması gibi) önlenemeyen risk faktörlerine dayanmaktadır.

Bu artışın önlenmesi için hiçbir şey yapılmazsa çok daha fazla sayıda insan hastalanacak ve sağlık harcamaları artacaktır. Bizim kontaklarımız, sağlık sistemlerini ve tedavilerimizi kullanan insanlardır. Eğer kronik hastalıkların önlenmesi adına elimizden gelenin en iyisini yaparsak, şirket olarak değerlerimize uygun davranmış ve sürdürülebilirlik sağlamış oluruz.

Önleyici eylemlerin olumlu bir etki yaratabileceği alanlar vardır. Diğer yandan kentleşmenin artması, sosyoekonomik eşitsizlikler, aktif olmayan yaşam tarzları ve yetersiz beslenme alışkanlıkları gibi konulara eğilerek koruma önlemlerini artırabilirsek, hastalıkların kontrollü bir biçimde ele alınmasını sağlayabiliriz.

Tip 2 diyabet ve obezitenin artış eğrisini değiştirmeyi hedefliyoruz. Hastalıkları önlemenin ana çözümlerden biri olduğunu biliyoruz.

Kronik hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalarımız için okumaya  devam edin.

Tip 2 diyabetle yaşayan her 3 kişiden ikisi şehirlerde bulunmaktadır. Kentsel alanların tasarlanma, inşa edilme ve yönetilme biçimlerindeki düzensizlikler, yaşam kalitemizi değiştirmekte ve tip 2 diyabete karşı hassasiyetimizi arttırmaktadır. 

University College London ve Steno Diabetes Center Copenhagen ile iş birliği içinde, kentlerde oluşan risk faktörlerine odaklanmak adına kentsel diyabet terimini kullanmaktayız. Hep birlikte “Diyabeti Değiştiren Şehirler” isimli global bir program başlattık.

Dünyanın dört bir yanındaki 40’ten fazla şehirde, yaşamsal önem taşıyan bir sağlık sorunu olarak tip 2 diyabete dikkat çekiyoruz. Araştırmaları ilerletmek ve hastalıkla mücadelenin en ön cephesinde anlamlı etki yaratacak müdahaleler tasarlamak üzere 150’den fazla program ortağıyla beraber projemizi yürütmekteyiz.

Kentsel diyabetle mücadelemiz konusunda daha fazla bilgi için: Cities Changing Diabetes .

Dünya genelinde beş yaşın altında 40 milyon fazla kilolu çocuk bulunmaktadır. Bu durum onları,  erken dönemde tip 2 diyabet geliştirme riskiyle karşı karşıya bırakırken,  yetişkinlikte obezitenin de güçlü bir işareti anlamına da gelmektedir. 

Bu çocuklar, hem gelişmekte hem de tam potansiyellerine ulaşmakta büyük zorluklar yaşayabilirler. Fazla kilolu olmak; toplum tarafından ötekileştirilmeye, yeterince sosyalleşememeye ve duygusal sorunlara yol açabilmekte, hatta bazı örneklerde eğitimde başarıyı dahi düşürebilmektedir.

UNICEF ile birlikte, çocuklukta kilo fazlası ve obeziteyi önlemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. İş birliğimiz kapsamında Meksika ve Kolombiya’dan başlayarak, globale yayılan bir sorumluluk projesiyle hareket ediyoruz. Konuyu bireysel çabalardan çıkartıp destekçisi olabilecek yenilikçi programlara odaklanıyoruz.

Her bir çocuğun değişen dünya düzeni içerisinde iyi bir yaşam sürebilme ve kendi potansiyelini gerçekleştirebilme şansının olması gerektiğine inanıyoruz. 

Dünyada çocukların durumunu iyileştirebilmek adına neler yapıldığını görmek için UNICEF web sitesini ziyaret edin.