İnsanların büyük bir çoğunluğu neden sağlık hizmetlerine ulaşamıyor?

Diyabet ve nadir kan hastalıkları yaşayan milyonlarca insan, hayatlarını kurtaracak ilaçlara kolayca ulaşamıyor. Bazı örnekler gösteriyor ki ilacın ve doktorun maliyetlerinin yüksek olması ya da reçeteli ilaçların temininde uzayan süreçler bu durumu zorlaştırıyor. İlaca ulaşabilmek için uzun yolculukların gerekliliği de önemli engeller arasında sayılabilir.

İstisna olarak da olsa; kliniklerde ya da eczanelerde ilacın bulunmaması gibi   durumlar gözlemlenebiliyor. 

Günümüzde hastaların ancak belli bir oranının tedaviye erişebilmesi ise acı bir gerçek. İnsanların bizim ürettiğimiz ilaçlara ve ihtiyaç duydukları tedaviye uygun bir şekilde ulaşabilmeleri için bu uçurumu kapatmamız gerekiyor. 

Bu engeller çeşitli olmakta beraber ülkeden ülkeye değişebiliyor; ancak deneyimlerimize dayanarak değişimin mümkün olduğunu biliyoruz.

Amacımız; diyabetle, hastalıklarla ve nadir endokrin bozukluklarıyla  yaşayan     kişilere mümkün olduğunca ulaşabilmek ve sunduğumuz ilaçlara rahat bir şekilde  erişmelerini sağlayabilmektir.  

Tip 1 diyabeti olan çocuklar konusunda halk sağlığı verileri oldukça sınırlı durumda. Dünyanın yoksul ve imkanları sınırlı ülkelerinde bunlardan pek azının kayıtlara geçecek kadar yaşadığı ise son derece acı bir durum.

Düşük ve orta gelirli 14 ülke genelinde, toplam 208 klinikte yürütülen Çocuklar için Diyabeti Değiştirmek® programımız, tip 1 diyabetli çocuklara bakım ve hayat kurtaran insülin sağlıyor. Program, günümüzde 26,000’den fazla çocuk için; medikal bakım, insülin ve gerekli malzemeleri sağlıyor. Amacımız programımızın kapsamını genişleterek 2030’a kadar 100,000 çocuğa ulaşabilmek.

Yukarıdaki videoda,  tip 1 diyabetli  süperstar Gine’li Bilguissa’yı  tanıyoruz. Bilguissa , Gine’de tip 1 diyabetli yeni nesil çocuk ve genç yetişkinlerden sadece biri. Çocuklar için Diyabeti Değiştirmek® kliniğindeki doktor ve hemşirelerin desteğiyle bugün umut dolu, kendi diyabetini iyi bir şekilde yönetebilen ve yaşıtlarına yol göstererek ilham veren bir toplum lideri durumuna geldi.

Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, diyabetle yaşayıp savunmasız durumda olan insanlara odaklanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin üçte ikisinden fazlasında, ihtiyaç halindeki hastalara yardımcı olabilmek için ulaşılabilirlik programları oluşturduk. 

Bu programlar aşağıdaki gibi zor durumlara çözüm bulmak için çalışıyor:

  • İlaca erişim programlarına daha fazla hastanın katılmasını nasıl teşvik edebiliriz?

  • Soğutma gerektirmeyen, dolayısıyla daha uzun mesafelere taşınabilecek insülinleri tasarlamaya nasıl başlayabiliriz?

  • Tedarik zincirini nasıl daha verimli hale getirebiliriz?

İnsülini herkese sunabilme taahhüdüyle bu sorulara yönelik çözümler üzerinde çalışıyoruz. Diyabet bakımında tedaviler ve ilaca erişim sağlama taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Novo Nordisk’in tedaviye erişimi desteklemek için yaptığı katkılar, Dünya Diyabet Vakfı’na  olan uzun dönemli finansal taahhüdü ile sürdürülmektedir.

Dünya Diyabet Vakfı, Novo Nordisk tarafından 2002 yılında gelişmekte olan ülkelerde diyabetin önlenmesi ve tedavisi için çalışma amacıyla, bağımsız bir vakıf olarak kuruldu. Vakıf, sürdürülebilir ortaklıkları desteklemekte ve başka kurum/kişilerin daha fazla katkıda bulunması için katalizör görevi görmektedir.

Vakfa olan  güncel katkımız 2024’e kadar olan dönemde 1.69 milyar DKK’dır.

Dünya Diyabet Vakfı'nın  desteklediği hayat kurtaran çalışmalar hakkında daha fazla bilgi almak için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Bazı ülkelerde, yaşayan kişilerin hemofili ilaçlarını evde saklamalarına izin verilmiyor ve bu da tedaviye erişimin önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Örneğin COVID-19 krizi  sürecinde çoğu hasta, tedavi almak üzere  hastanelere gidememiştir. 

Nadir görülen bir kan hastalığıyla yaşamak zorunda olan kişilerin bu tip durumlarla karşılaştıklarında  yerel sağlık makamları ve program ortağımız olan kuruluşlarla çalışabilmelerini sağlıyor, ilaç ve tedavilerin tedariğinin yapılabilmesi için finansal destekte bulunuyoruz. 

İlişkilerin net ve şeffaf olması amacıyla; hasta eğitimi, teslimat ve ilaç depolama konularındaki destek hizmetlerine yönelik girişimlerimizi, ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog içinde tasarlıyoruz.

Vakfımızın    hemofiliyle yaşayan kişilerin bakıma erişimi için sağladığı yardımlarla ilgili daha fazla bilgiyi bu makaleden inceleyebilirsiniz.

Novo Nordisk Hemofili Vakfı, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde hemofili ve nadir kan hastalıkları ile yaşayan kişilerin bakıma erişimini arttırmayı amaçlayan, bağışta bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Hemofili, her 10.000 kişide 1 kişiyi etkileyen kalıtsal bir kanama bozukluğudur. Hemofilisi olan her dört kişiden üçü kalkınmakta olan ülkelerde yaşadığı için,   tanıya ve  yeterli bakıma erişim sağlayabilmelerine yönelik acil bir ihtiyaç söz konusudur.

Novo Nordisk Hemofili Vakfı  hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.