Tip 2 diyabet, vücudun yeterli insülini üretemediği veya insülini etkin kullanamadığı karmaşık ve kronik bir hastalıktır. Tip 2 diyabetle insanlar insülin ve kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutabilmek tutabilmek için tedaviye ihtiyaç duymaktadır.

İnsülin, pankreas tarafından üretilen ve kandaki glükoz düzeyini kontrol altına alan bir hormondur. İnsülinin çok az olması, vücudun yediğimiz gıdalardaki glükozu özümseyememesi anlamına gelmektedir. Bu durumda da kan şekeri düzeyi yükselir ve zaman içinde bu yüksek düzeyler kan damarlarında hasarlar oluşturup, organlara ve sinirlere yeterli miktarda oksijenin ve besleyici kanın gidememesine sebep olur.

Tip 2 diyabetle yaşayan, vücutları insüline iyi tepki ya da dirençli olan bireyler, glükozu daha iyi işleyebilmek için tedaviye ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu da uzun dönemli komplikasyonları engelleyebiliyor.

Her geçen gün, tip 2 diyabetle yaşayan bireyler için tedavi seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm gücümüzle çalışıyoruz. Etkin ilaçlardan bunların nasıl kullanılması gerektiğine kadar yenilikçi her konuyu dikkatlice araştırıyoruz.

Bilim insanlarımız net bir amaç için çalışıyor: Kronik hastalıklardaki karşılanmamış ihtiyaçları belirleyebilmek ve bu ihtiyaçları yeni tedavi çözümlerine dönüştürebilmek. Bu noktadaki en önemli fikirlerden biri de tip 2 diyabet tedavisini enjeksiyonlardan tabletlere aktarabilmek. 

Aslında bu fikir uzun yıllardır var olan bir hedef olmakla beraber, asıl güçlük sindirim sisteminin kendisinden kaynaklanıyordu. İnsülin gibi biyolojik ilaçlar yutulduğu zaman, tıpkı yiyecekler gibi vücuttaki enzimler tarafından parçalanıyor. O halde biyolojik ilaçların, sindirim sistemi içerisinden bozulmadan geçip kana karışması için bir yol bulmamız gerekiyor.

Son zamanlarda glukagon benzeri peptit 1 (GLP-1) hormonunun sentetik bir versiyonunun tablet olarak kullanımında başarılı gösterdik. GLP-1 hormonu, doğal olarak bağırsakta üretiliyor ve gıdaya tepki olarak salgılanıyor. GLP-1 salgılandığında, pankreasta insülin üretimini uyarıyor ve bu da kandaki şeker düzeyini düşürüyor.

Bu uygulama, GLP-1 reseptör agonistinin kullanıldığı dünyanın ilk oral tip 2 diyabet tedavisi durumunda. Kısa sürede daha geniş bir dizi oral tedavi sunabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki yalnızca diyabet için değil, aynı zamanda araştırma portföyümüzdeki diğer ciddi kronik hastalıklar için de bunu umuyoruz.

Yaklaşık 100 yıldır, insülin enjeksiyon yöntemlerinde yenilikler yapıyoruz. Amacımız ilaçların hastalara ulaştırılmasını basit ve kolay bir hale getirebilmek.

Başlangıç noktamız tip 2 diyabetle yaşayan insanların kendilerine bir tedavi uygulanırken karşılaştıkları zorlukları dinlemek ve tedavinin nasıl daha güvenli ve kolay bir hale getirilebileceğini anlamaktan geçiyor.

Antropolojiden biyokimyaya kadar bilimsel yöntemleri, mühendislik becerilerimizi ve diğer tüm deneyimimizi kullanarak araştırmalarımıza yön vermekteyiz.

Güncel durumda Tip 2 diyabet alanında aşağıdaki konularda araştırmalarımızı yürütmekteyiz:

  • Glukoza duyarlı insülinler
  • Dijital bağlantılı cihazlar
  • Oral antidiyabetikler
  • Kardiyovasküler fayda
  • Kilo verme