Gliserol, Fenol, Metakrezol, Çinko klorür, Sodyum klorür, Disodyum fosfat dihidrat, Hidroklorik asit, Sodyum hidroksit ve Enjeksiyonluk su içerir.

 

 

Gliserol, Fenol, Metakrezol, Çinko klorür, Sodyum klorür, Disodyum fosfat dihidrat, Hidroklorik asit, Sodyum hidroksit ve Enjeksiyonluk su içerir.

 

 

Kullanıma hazır kalem içinde berrak, renksiz, sulu enjeksiyonluk çözelti.

 

 

NovoRapid® erişkinlerde, adölesanlarda, 1 yaş ve üzeri çocuklarda diabetes mellitus tedavisinde endikedir.

 

 

İnsülin aspart veya içindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

 

NovoRapid® FlexPen® (renk kodlu), boyu 8 mm’ye kadar olan tek kullanımlık NovoFine® veya NovoTwist® iğne uçları ile kullanılmak üzere tasarlanmış kullanıma hazır kalemdir. FlexPen® ile 1 ünitelik artışlarla, 1-60 ünitelik insülin enjeksiyonu yapılabilir. NovoRapid® FlexPen® karın, uyluk, deltoid, üst kol veya kalça bölgelerine deri altına enjekte edilerek kullanılır. Lipodistrofi ve kutanöz amiloidoz riskini azaltmak için enjeksiyon yeri aynı bölge içinde değiştirilmelidir . Çözünür insan insülini ile karşılaştırıldığında NovoRapid® ile etki daha çabuk başlar. Etki süresi doza, enjeksiyon bölgesine, kan akımına, ısı değişikliklerine ve fiziksel aktivitenin derecesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. NovoRapid®’in deri altı enjeksiyonu takiben yaklaşık olarak etki başlangıcı 10-20 dakikadır. Maksimum etki enjeksiyondan sonra 1-3 saat içinde elde edilir. Etki süresi 3-5 saattir. Hızlı etki başlangıcı nedeniyle NovoRapid® genellikle yemeklerden hemen önce uygulanmalıdır. Gerektiğinde NovoRapid® öğünlerden hemen sonra da uygulanabilir. NovoRapid® FlexPen® sadece subkutan enjeksiyon için uygundur. Eğer şırınga ile uygulama ya da intravenöz enjeksiyon gerekli ise, flakon kullanılmalıdır. NovoRapid®’in dozu bireye özgüdür ve hastanın gereksinimlerine göre belirlenir. Çocuk ve erişkinler için günlük insülin gereksinimi genellikle 0.5 ve 1.0 U/kg/gün arasındadır. Bazal-bolus tedavi rejiminde, bu gereksinimin %50-70’i NovoRapid® ile karşılanırken, kalan gereksinim orta veya uzun etkili insülinlerle karşılanabilir.

 

 

Böbrek veya karaciğer yetmezliği durumlarında hastanın insülin ihtiyacı azalabilir. Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda, kan glukoz takibi yoğunlaştırılmalı ve insülin aspart dozu bireye özel ayarlanmalıdır.

 

 

NovoRapid®’in 1 yaş altındaki çocuklarda güvenliliği ve etkililiği kanıtlanmamıştır. Hiçbir veri mevcut değildir.

 

 

NovoRapid® yaşlı hastalarda kullanılabilir. Yaşlı hastalarda, glukoz monitorizasyonu yoğunlaştırılmalı ve insülin aspart dozu bireye özel ayarlanmalıdır.

 

 

Gebelik kategorisi B’dir. NovoRapid® gebelikte kullanılabilir. Laktasyon döneminde NovoRapid® tedavisinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Emziren annelerin insülin kullanmasının bebek için hiçbir riski yoktur. Bununla birlikte NovoRapid® dozunun ayarlanması gerekebilir.

 

 

NovoRapid® kullanan hastalarda gözlenen advers ilaç reaksiyonları çoğunlukla doza bağlıdır ve insülinin farmakolojik etkileri nedeniyle gözlenir. Diğer insülinlerde olduğu gibi, hipoglisemi, en sık rastlanan bir advers etkidir. İnsülin tedavisi sırasında lokal aşırı duyarlılık reaksiyonları (enjeksiyon yerinde kızarıklık, şişme, kaşıntı) görülebilir. Bu reaksiyonlar da genellikle geçici karakterdedir ve tedavi sürdürüldükçe kaybolur. Lipodistrofi (lipohipertrofi ve lipoatrofiyi de içeren) ve kutanöz amiloidoz enjeksiyon bölgesinde oluşabilir ve lokal insülin absorpsiyonunu geciktirebilir. Aynı bölge içinde enjeksiyonların farklı yerlere yapılması bu reaksiyonların oluşma riskini azaltabilir veya önleyebilir.

 

 

Yetersiz dozlarda kullanımı veya tedaviye ara verilmesi, özellikle insüline bağımlı diyabetiklerde ölümcül potansiyele sahip hiperglisemi ve diyabetik ketoasidoza yol açabilir. İntensif insülin tedavisi gibi tedavilerle kan glukoz kontrolü sağlanmış olan hastalarda hipogliseminin genel uyarıcı semptomlarında değişiklik olabileceğinden hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir. NovoRapid® yemeklerle birlikte kullanılmalıdır. Gıda absorbsiyonunun gecikmesine neden olabilecek birlikte başka bir hastalık bulunması veya ilaç kullanılması durumunda ilacın etkisinin çabuk başlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Eşlik eden başka hastalık; özellikle enfeksiyon hastalıkları genellikle hastanın insülin gereksinimini artırır. Öğün atlanması veya planlanmamış ağır fizik egzersizler hipoglisemiye neden olabilir. Hastalar araba sürme esnasında hipoglisemiye girmemeleri için gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılmalıdır. NovoRapid® diğer insülinler gibi, ekstraselülerden intraselüler boşluğa potasyum geçişine neden olarak hipokalemiye yol açar. Herhangi bir insülin tedavisi sırasında ağrı, kızarıklık, ürtiker, enflamasyon, morarma, şişme ve kaşıntı gibi enjeksiyon bölgesi reaksiyonları oluşabilir. Belirli bir bölgede enjeksiyon yerinin devamlı değiştirilmesi bu reaksiyonların oluşma riskini azaltır. Özellikle kalp yetmezliği gelişimi riski yüksek olan hastalarda, pioglitazon ile insülin kombine kullanıldığında kalp yetmezliği vakaları bildirilmiştir. Pioglitazon, kardiyak semptomlarda herhangi bir kötüleşme olduğunda kesilmelidir. İnsülin uygulaması insülin antikorlarının oluşmasına neden olabilir. Bu tıbbi ürün her “doz”unda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

 

 

Oral antidiyabetik tıbbi ürünler monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOİ), beta blokörler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, salisilatlar, alkol, anabolik steroidler ve sulfonamidler insülin ihtiyacını azaltabilir. Oral kontraseptifler, tiyazidler, glukokortikoidler, tiroid hormonları, sempatomimetikler, büyüme hormonu ve danazol insülin ihtiyacını artırabilir. Beta blokörler hipoglisemi semptomlarını maskeleyebilirler. Alkol insülinin hipoglisemik etkisini azaltabilir veya şiddetlendirebilir.

 

 

Açılmadan 30 ay.

 

 

NovoRapid® FlexPen® açılmadan önce: buzdolabında, 2°C - 8°C'de dondurucu kısmın uzağında saklanmalı, dondurulmamalıdır. Kullanım esnasında veya yedek olarak taşınırken: 30°C’nin altında veya buzdolabında (2°C - 8°C) en fazla 4 hafta saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır. Işıktan korumak için, NovoRapid® FlexPen®’in kapağı kullanılmadığı durumlarda kapalı tutulmalıdır.

 

 

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Nispetiye Cad.
Akmerkez E 3 Blok. Kat: 7 34335 Etiler - İstanbul.

 

 

28.03.2002-112/13. Reçete ile satılır.

 

 

19.04.2021.
Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.

Your Career Guide