Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Novo Nordisk, “Temel Üçgen” prensibi ile yönetilmektedir. Bu prensip, şirket olarak bütün faaliyetlerimizin finansal, sosyal ve çevresel olarak sorumlu bir şekilde yürütülmesi anlamına gelmektedir. Biz yenilikçi, biyolojik ilaçları keşfetmek, geliştirmek ve onları dünyanın dört bir yanındaki hastalar için erişebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Hasta odaklı yaklaşımımızla onların sağlık ve esenliğini iyileştirmek temel hedefimizdir. Rekabetçi finansal sonuçlar elde etmek; hastalarımızın daha iyi hayatlar sürmesine yardım etmemize, hissedarlarımıza kazanç sağlamamıza ve topluma daha iyi katkıda bulunmamıza imkan vermektedir.
 


Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkileri de yüksek bir önceliğe sahiptir. 1994 yılında Novo Nordisk, kaynak tüketimi, emisyonlar ve bilimsel deneylerde hayvanların kullanımı hususlarını içeren bir çevre raporunu Danimarka’da yayımlayan ilk firma ve dünyada da bunu yapan sayılı şirketlerden biri olmuştur. Bu tarihten beri her yıl çevreye ilişkin yeni performans hedeflerini belirlemeye devam etmektedir.

2013 yılında Novo Nordisk, Corporate Knight’ın en sürdürülebilir Global 100 Kuruluş listesinde, Farmakoloji ve Biyoteknoloji endüstri grubunda en üst sıralarda yer almıştır.

Novo Nordisk'in kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımını özetleyen rapora buradan ulaşabilirsiniz.