www.novonordisk.com.tr adresli internet sitesi Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. (“Novo Nordisk”)’ne aittir. Bu internet sitesi, Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olup, sitede mevcut olan tüm bilgiler sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bu internet sitesi Türkiye’de ikamet eden kişilerin kullanması maksadıyla tasarlanmıştır.

Novo Nordisk, internet sitesinde yer alan bilgi veya referansların kullanılabirliği, doğruluğu, güncelliği ve bütünselliği hakkında doğrudan veya dolaylı olarak garanti vermez. Siteyi ziyaret eden tüm kullanıcılar, internet sitesi ve bunun bağlı olduğu diğer internet sitelerinin içeriğinin erişim ve kullanımından doğabilecek sonuçların kendi riskleri dahilinde olduğunu ve Novo Nordisk’in herhangi bir hataya veya eksikliğe ilişkin olarak hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu olmadığını kabul ederler.

Novo Nordisk'in ya da bu internet sitesinin veya bağlı internet sitelerinin hazırlanmasında çalışmış herhangi bir kişi veya kuruluşun; erişimden, kullanımdan veya kullanamamazlıktan dolayı ortaya çıkabilecek sonuçlardan veya içerikte meydana gelebilecek hata ve/veya eksiklerden dolayı cezai ya da hukuki sorumluluğu olmayacaktır. Buna bağlı sonuçlar nedeniyle, Novo Nordisk ya da bu internet sitesinin veya bağlı internet sitelerin oluşmasında çalışmış herhangi bir kişi veya kuruluş aleyhine maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulamaz.

Bu internet sitesinin içeriğinde yer alan ve zaman zaman sağlık alanınına ilişkin bilgi ve referanslar, sadece bilgi vermek amacıyla sağlanmıştır. Bu bilgiler profesyonel tıbbi tavsiye niteliğinde değildir ve tedavi amacıyla amacıyla kullanılamaz.

Bu internet sitesindeki bilgiler hekim ya da eczacıya danışmanın yerine geçemez.

Bu internet sitesindeki bilgiler başka bir amaçla kullanım maksadıyla kopyalanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ve referans olarak kullanılamaz. Sağlık alanına ilişkin herhangi bir soru ya da şikayetiniz söz konusu olduğunda daima bir hekime başvurmalısınız.

Bu internet sitesinde yer alan ticari markalar, logolar ve markalar (“Ticari Markalar”) üzerinde, üçüncü kişilere herhangi bir lisans veya hak verildiği şeklinde sonuç çıkarılmamalıdır. İşbu internet sitesindeki fikir ve sanat eseri niteliğindeki her türlü içeriğin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine ve Novo Nordisk'in yazılı iznine bağlıdır.

Kanuna aykırı, tehditkar, hakaret ya da iftira içeren, müstehcen ya da pornografik, tahrik veya küfür içeren materyalleri veya diğer herhangi bir surette suç ya da etiğe aykırı sayılabilecek davranışlar teşkil eden veya bunlara yönlendiren, hukuki ve/veya cezai sorumluluk doğurabilecek her türlü materyali göndermeniz veya iletmeniz yasaktır.

Novo Nordisk haricinde üçüncü kişilerin internet sitesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapması yasaktır. Novo Nordisk, internet sitesine ilişkin haklarını ihlal eden kişiler aleyhinde gerekli yasal işlemleri başlatacaktır.

Novo Nordisk, internet sitesinde yer alan içeriği dilediği zamanda ve herhangi bir bildirimde bulunmadan silme, değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tür değişiklikler internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı tamamen ve istisnasız olarak kabul etmiş sayılırlar.