Temel unsurlar

Temel unsurlar, 10 maddeden oluşan, net ve anlaşılır biçimde Novo Nordisk Tarzı’nın günlük yaşamımızda nasıl uygulandığını gösteren, yöneticilerimize ve çalışanlarınıza şirketimizi oluşturan temel değerlerimizle uyumlu olmaları için kılavuzluk eden prensiplerdir:

  1. Hasta odaklı iş yaklaşımı ile değer yaratırız.
  2. Hırslı hedefler koyarız ve mükemmellik için çaba gösteririz.
  3. Finansal, çevresel ve sosyal performansımızdan sorumluyuz.
  4. İş ortaklarımızın yararı için yenilik sağlarız.
  5. Başlıca iş ortaklarımız ile iyi ilişkiler kurarız ve bunu sürdürürüz.
  6. Herkese saygılı davranırız.
  7. Bireysel performans ve gelişime odaklanırız.
  8. Sağlıklı ve bağlılığı sağlayan bir çalışma ortamına sahibiz.
  9. Yaptığımız her şeyde çeviklik ve sadelik için çaba gösteriyoruz.
  10. Kalite ve iş ahlakından asla ödün vermeyiz.

Dediğini yapmak

Kuruluşumuzun bu değerler doğrultusunda hareket ettiğinden emin olmak amacıyla sürekli olarak uygulamalar (‘değer denetlemeleri’) yaparız.

Kıdemli çalışanlar bu uygulamalarda lider rolü üstlenerek birimlerin Novo Nordisk Tarzı gerekliliklerine ne ölçüde uyulduğunu değerlendirmek amacıyla şirket içinde seyahat eder, çalışanlarla, yöneticilerle ve şirket içi paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirir ve belgeleri ve yerel iş uygulamalarını incelerler. Bu liderler iyileşme alanlarını tespit etmenin yanı sıra en iyi uygulamaları da belirler ve Novo Nordisk genelinde paylaşılmasını sağlarlar.

Her birim en az her altı yılda bir, bazıları ise üç yılda bir veya her yıl, uygulamaya tabi tutulurlar. Gözlemler ve trendler bir araya getirilerek yarı yıllık raporlar halinde İcra Yönetimine, yılda bir de Yönetim Kuruluna sunulur.

Sorumlu ve sürdürülebilir iş uygulamalarından oluşan güçlü şirket kültürümüzü korumamızı ve Novo Nordisk Tarzı’nın sözde kalmayarak dünyanın her yerinde işlerimizi yürütme şeklimize yön vermesini sağlar.

Novo Nordisk Tarzı hakkında daha fazla bilgi almak için Mogens Thorsager Jensen’e başvurabilirsiniz.