Kurucular

Novo Nordisk kurucuları - August ve Marie Krogh (1874–1949) (1874–1943)

August ve Marie Krogh (1874-1949) (1874-1943)

Nordisk Insulinlaboratorium’un hikayesi 1922 yılı sonbaharında, August ve Marie çiftinin deniz yoluyla Amerika’ya gitmesiyle başlar. August Krogh, Kopenhag Üniversitesi'nde görev yapmakta olan ve 1920 yılında fizyoloji alanında Nobel Ödüllü bir profesördür. Çift, August Krogh’un medikal araştırmaları konusunda bir konuşma yapması için Yale Üniversitesi araştırmacıları tarafından Amerika’ya davet edilirler.

Bu seyahatleri esnasında, çift, 1921 yılında Banting ve Best adında iki Kanadalı bilim adamı tarafından keşfedilen bir hormon olan ve insülin adı verilen bir ilaçla diyabet hastalarının tedavi olduklarını duyarlar. Marie Krogh özellikle bu tedavi ile yakından ilgilenir.  Kendisi de bir hekim olan Marie, 1914 yılında hekimlik alanında doktorasını alan dördüncü Danimarkalı kadın olmuştur. Kendi alanında araştırmalar yapan Marie’nin takip ettiği birkaç Tip 1 diyabetli hastası da vardır.  Marie Krogh’un kendisi de Tip 2 diyabet hastasıydı. Marie, kocasını ikna ederek, hayat kurtaran insülinin üretildiği Toronto Üniversitesi ile temasa geçmesini sağlar.
 

İnsülin üretme izni

Amerika seyahati esansında, August Krogh Toronto Üniversitesi başhekime Profesör Macleod’a bir mektup yazar.

Mektubuna hızlıca yanıt gelir ve birkaç görüşmenin ardından 1922 yılının Aralık ayında Marie ve August çifti hayati önem taşıyan insülini İskandinavya’da üretmek ve satmak için gerekli izinleri alarak Kopenhag’a dönerler.  August Krogh, Danimarkalı hekim Hans Christian Hagedorn ve finansal destek aldığı Danimarkalı eczacı August Kongsted ile birlikte Nordisk Insulinlaboratorium’u kurarlar.

 

Novo Nordisk kurucuları - Hans Christian Hagedorn (1888–1971)

Hans Christian Hagedorn (1888-1971)

Marie Krogh, Amerika’dan meslektaşı Dr Hans Christian Hagedorn ve kan şekeri ölçümü yöntemleri üzerinde birlikte çalıştığı eczacı Norman Jensen’a bir mektup yazar: ‘Sizin ilgilenebileceğinizi düşünerek eşimi ikna ettim ve eşimin Toronto Üniversitesi’nden Dr Macleod’a ulaşarak kendisinden insülini üretmek ve Danimarka’da araştırma yapabilmek için kullandığı yöntemi paylaşmasını istedim.’  Hagedorn, bu fikri beğenir.
 

İlk insülin

Krough çifti Kopenhag’a döner dönmez, Krough ve Hagedorn daha detaylı araştırmalara ihtiyaç olduğuna karar veririler.  İlk araştırmayı ‘Zoophysiology Laboratory’ de yaparlar ve hemen akabinde 21 Aralık 1922’de sığır pankreasından bir miktar insülin elde etmeyi başarırlar. Çok heyecanlanan Krogh ve Hagedorn 1923 yılının ilkbaharında, ilk hastalarını ürettikleri insülinle tedavi ederler.

Hagedorn, Nordisk Insulinlaboratorium adını verdiği şirketin başına geçmek için hekimliği bırakır ve ilk kez İskandinavya’ya insülin sevkiyatı başlar. Nordisk Insulinlaboratorium’un artık fiilen kurulur.  Şirketin faaliyete başladığı yıl olan 1923, günümüzde Novo Nordisk’in de kuruluş yılı olarak kabul edilir.

 

Fahri doktora

Takip eden yıllarda, Hagedorn diyabet alanındaki yeniliklerin öncüsü olur. 1932 yılında August ile beraber diyabet hastaları için eğitim ve araştırma hastanesi olarak Steno Hastanesi’ni kurarlar. 1936’da Hagedorn ve Norman Jensen, insülinin etkisini uzatan protamin maddesini keşfederler. Bu keşif büyük ses getirir. 

İnsüline eklenen protamin ile Hagedorn’un ismiyle Neutral Protamine Hagedorn, ya da NPH insülin, Nordisk Insulinlaboratorium’da 1946’da üretilir. 1978 yılında, Steno Hastanesi’nin ismi Hagedorn Araştırma Laboratuvarı olarak değiştirilir.

İnsülinin keşfinin 50.yılında Hagedorn’a, 1921’de insülinin ilk keşfedildiği yer olan Toronto Üniversite tarafından fahri doktora ünvanı verilir. Hagedorn 1971, fahri doktora ünvanını alamadan vefat eder.

 

Novo Nordisk kurucuları - August Kongsted (1870-1939)

August Kongsted (1870-1939)


Leo Pharmaceutical Products ilaç firmasının sahibi ve aynı zamanda ezcacı olan August Kongsted, 1923 yılında, Nordisk Insulinlaboratorium’un kurulmasında finansal destek sağlayan kişidir. 

1922 yılının Aralık ayında August Krogh ve Hans Christian Hagedorn insülin araştırmalarında kullanılmak üzere maddi destek talebinde bulunur.  Kongsted, araştırma ve insülin üretimini başlatmak için destek vermeyi kabul eder.  Karşılığında da, ilk üretilen insülinin adının Leo (Latincede aslan anlamına gelen kelime) olmasını talep eder.  
Araştırmalar başlar ve 1923 yılının baharında Krogh ve Hagedorn ilk insülin olan İnsülin Leo’yu İskandinavya’da pazarlarlar.  1924 yılında bağımsız bir enstitü haline gelen şirket Hagedorn ve Krogh’a ilave olarak Kongsted’ın da yönetim ekibine katılmasıyla faaliyetlerini sürdürür.

 

Novo Nordisk kurucuları - Harald ve Thorvald Pedersen (1887-1961) (1887-1966)

Harald ve Thorvald Pedersen (1878-1966) (1887-1961)


Krogh ve Hagedorn Nordisk’te 1923 yılında ilk insülini üretmeye başladıklarında Harald Pedersen’in insülin üretimi için gerekli olan makinelerin temini için doğru kişi olduğunu düşünürler.  Esasen demirci olan Harald Pedersen sonradan başarılı bir makina teknisyeni ve yetenekli bir mucit olur.   İş yerinde geçirdiği bir kaza sonucunu bir gözünü kaybeden Pedersen, uzun yıllar Krogh ile birlikte Zoophysiology Laboratory’de mekanik müdürü olarak çalışır. Harald’ın erkek kardeşi Thorvald Pedersen, eczacı olup Danimarka şirketi Dansk Soyakagefabrik’de çalışmaktaydı.  1923 yılının sonbaharında Nordisk firması tarafından insülin üretimindeki kimyasal süreçleri analiz etmek üzere işe alınır.

Ne var ki, iki kardeşin Nordisk bünyesindeki çalışmaları çok uzun sürmez. Thorvald Pedersen, Hagedorn ile anlaşmazlığa düşer ve işinden olur.   Kardeşi işten çıkarılan Harald Pedersen de akabinde, şirkette çalışmaktan mutlu olmasına rağmen istifa eder.

 
İki kardeş kendi şirketlerini kurarlar

İki kardeş kendileri insülin üretmeyi denemeye karar verirler. Birlikte başarılı bir ekip olarak çalışırlar ve 1924 yılında İnsülin Novo adını verdikleri likit insülini üretirler.  Bu esnada, Harald Pedersen, hastaların daha konforlu şekilde ve doğru dozlarda insülin enjeksiyonu yapmalarını sağlamak üzere Novo Syringe adını verdiği özel bir şırınga tasarlar.  Kardeşler, geliştirdikleri ürünü pazara vermeye hazırdırlar ancak pazarlamasını daha güçlü yapmak için Nordisk’e işbirliği teklifinde bulunurlar.  Nordisk bu teklifi geri çevirir bunun üzerine iki kardeş kendileri ürünü pazarlarlar.

İki kardeş, Novo Terapeutisk Laboratorium adını verdikleri şirket adıyla16 Şubat 1925 yılında Danimarkalı eczacılara bir mektup göndererek İnsülin Novo ve Novo Syringe’in hizmete sunulduğunu duyururlar. Bu tarih Novo’nun kurulduğu tarih olarak kayıtlara geçer.