Changing Diabetes®

Changing Diabetes®, global diyabet sorununa Novo Nordisk’in ürettiği yanıttır. 90 yıldan uzun bir süre önce şirketimizin Danimarka’da kurulmasından bu yana diyabeti değiştiriyoruz. Başlıca katkımız daha iyi biyolojik ilaçlar keşfetmek, geliştirmek ve üretmek ve bu ilaçları dünyanın her yerinde diyabetliler için erişilebilir hale getirmektir. Ancak, diyabeti yenmek için ilaçlardan fazlasına gerek vardır.

Hastalar, politika yapıcılar, sağlık mesleği mensupları ve sivil toplum kuruluşları ile beraber hareket ederek kentsel alanlarda diyabetin risk faktörlerine çözümler üretiyor, diyabetlilerin daha erken tanı almalarını ve yaşamlarını olabildiğince az kısıtlama ile sürdürebilmeleri için yeterli bakıma erişebilmelerini sağlıyoruz.


Kentlerde risk faktörlerine çözüm üretiyoruz

Dünyada diyabetlilerin üçte ikisinin kentsel alanlarda yaşadıkları düşünüldüğünde1, diyabetle savaşın ön cephesinde kentler yer almaktadır. Kentler; hepsi de insan sağlığını etkileyen faktörler olan, insanların yaşama, seyahat etme ve yemek yeme biçimlerini etkilemektedir. Tip 2 diyabetin kök nedenlerini ve toplumsal ve kültürel risk faktörlerini anlayabilmek için Novo Nordisk, farklı kesimlerden ortaklarıyla birlikte Diyabeti Değiştiren Kentler programını başlatmıştır.


Erken tanı konulmasını sağlıyoruz

Dünyada yaklaşık 212 milyon insan tip 2 diyabetli olduğunu bilmeden yaşamaktadır.1 Ne yazık ki bu kişilerin pek çoğunda tanı konulmadan önce; ayak, göz, böbrek ve kalp hasarı gibi komplikasyonlar gelişmiştir.2 Erken tanının yararlarını anlatmak amacıyla sağlık mesleği mensupları, hasta dernekleri ve politika yapıcılarla ortaklıklar kuruyoruz. 2016 Dünya Diyabet Gününde, 180 bini aşkın insan Novo Nordisk’in öncülük ettiği farkındalık ve tarama faaliyetlerine katılmıştır.3


Diyabet bakımının erişilebilir olmasını sağlıyoruz

Günümüzde, diyabetlilerin dörtte üçü, mevcut olmaması veya pahalı olması nedeniyle diyabet bakımına erişimde noksanlıklar bulunan düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır.1 Novo Nordisk, ortaklarıyla birlikte sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini, erişilebilirliğini, satın alınabilirliğini ve kalitesini artırmak için çalışmaktadır. Bakıma erişimi iyileştirmeye yönelik en büyük yatırımımız Dünya Diyabet Vakfı’na sağladığımız finansman kanalıyla gerçekleşse de belirli bakıma erişim programlarımız da bulunmaktadır. 


Sonlanımların daha iyi olmasını sağlıyoruz

Pek çok diyabetlide arzu edilen sağlık sonlanımları sağlanamamakta4 ve bu kişiler diyabetle bağlantılı komplikasyonlar yaşama riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Novo Nordisk geniş bir tedavi seçenekleri ve uygulama cihazları portföyüne sahip olsa da, diyabetlilerin dolu ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için ilaçtan fazlasına gerek olduğunun da bilincindedir. Bu konuyla ilgili olarak sağlık hizmeti sağlayıcılara eğitim veriyor, diyabetlilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyor ve hasta odaklı bakım yaklaşımını savunuyoruz.


Referanslar

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 8th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2017.
2. WHO. Global report on diabetes. World Health Organization. 2016.
3. Novo Nordisk. Annual Report 2016. 
4. Hart JT. Rule of Halves: implications of increasing diagnosis and reducing dropout for future workload and prescribing costs in primary care. Br J Gen Pract. 1992;42(356):116-119. The ‘Rule of Halves’ is used to describe the global diabetes situation. Actual rates of diagnosis, treatment, targets and outcomes vary in different countries.