Diyabet


Her yedi kişiden birinin diyabetli olduğu Türkiye, Avrupa’da en yüksek diyabet prevalansına sahip ülkedir. 2035 yılına kadar Türkiye’de yaşayan diyabetlilerin sayısı, tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla olacaktır. Kan şekeri ve diyabetin kontrolünün bir ölçümü olan HbA1c ortalaması Türk halkında diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. 

Peki bu neden önemlidir? Diyabetin yeterli kontrol edilmemesi böbrek yetmezliği ve ampütasyon gibi kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen komplikasyonlara neden olabilmektedir. Aslında önlenebilir olan bu sonuçlar hem trajik hem de maliyetlidir.

Bu nedenle biz Novo Nordisk olarak; paydaşlarımızla birlikte en güçlü etkiyi yapabileceğimiz alanlara odaklanarak bu durumu ele almaya çalışıyoruz ve bunu yaparken de hem toplum hem de firmamız için ortak bir değer yaratmaya çalışıyoruz.

  • Hastalara sunulan tedavilerin geliştirilmesi için gerekli bilgiyi üretmek amacıyla yerel AR-GE'yi destekliyor ve yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz klinik çalışmalar güvenli, etkili ve yenilikçi ilaçlar geliştirmemize yardımcı olmanın yanında hasta tedavisinde yeni uygulamalara ve kurumsal araştırma kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.
  • İnovasyonu ve hastaların ihtiyaçlarını kamuoyu gündemine taşıyor ve diyabet tedavisi alanındaki yeniliklerin, hastaların tedavilerine uyum süreçlerini ve kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye nasıl yardımcı olacağını anlatıyoruz.
  • Hastaların diyabet tedavisindeki yenilikler konusunda en güncel bilgilere sahip hekim ve hemşirelere erişebilmeleri için sağlık mesleği mensuplarının eğitimlerine destek oluyoruz.
  • Tavsiye edilen tedavi hedeflerine ulaşabilmeleri ve komplikasyonsuz bir yaşam sürebilmeleri için, diyabetlilerin öz bakım konusunda bilgilenmelerine yardımcı oluyoruz.

Hastaların tanı ve tedavilere erişimini sağlamanın ötesinde tüm bu çabalarımızla diyabetle mücadeleye yenilikçi bir yaklaşım getirmeye çalışıyoruz.


Türkiye’de diyabet tedavisinde yenilikçilik raporunu okumak için tıklayınız.