Ar-Ge

Araştırma-Geliştirme

Novo Nordisk, pazara yenilikçi ürünler sunma konusunda 90 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Novo Nordisk 75’den fazla ülkede çalışanı ve 180’den fazla ülkede satışta olan ürünleri ile diyabet, hemofili, büyüme hormonu ve hormon replasman tedavileri alanlarında yenilikçi tedaviler araştırmak ve geliştirmek için çalışmaktadır.

Kaliteli tedavilerin mevcut olması, etkin diyabet tedavisinin önde gelen unsurlarından biridir. İnovasyon, hastalar için daha kaliteli ürünler sağlar. Novo Nordisk araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmaları yoluyla inovasyona yatırım yapmaktadır. AR-GE sürecinde zaman, para ve insan kaynaklarının çok büyük bir bölümü, hastaların ihtiyaçlarını karşılamanın önemli bir parçası olan klinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına harcanır. Klinik araştırma ve geliştirme çalışmaları yoluyla ürünlerin güvenliliği ve etkililiğine ilişkin önemli bilgiler elde edilir. Güvenli, etkili ve hastaların ihtiyaçlarını pazardaki mevcut seçeneklerden daha iyi karşılayan ürünler için ruhsatlandırma süreci başlatılır.

Klinik araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir başka sonucu da, "uygulayarak bilgi edinme" sürecini kolaylaştırabilmesidir. Klinik araştırmalara katılan hastaneler ve sağlık mesleği mensupları, klinik deneyimlerini geliştirmelerini sağlayabilecek çalışmalarda izlenecek protokoller konusunda eğitilmekte ve bu da hastaların, hastalıklarını daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmaktadır. 

Değer yaratmanın yolları

Hastalara daha iyi tedaviler sunmanın dışında, klinik araştırma sürecinin sağladığı başka önemli faydalar da bulunmaktadır. Klinik araştırmalar, çalışmalara katılan sağlık mesleği mensuplarının hasta bakımı uygulamalarını, hastaların ise daha iyi kontrol sağlayabilme yetenekleri hakkında daha olumlu düşünebilmelerine yardımcı olmaktadır. Bunların her ikisi de diyabetlilerde elde edilen sonuçları optimize etmek için temel gerekliliklerdir.

Klinik araştırmalara katılan sağlık mesleği mensupları diyabet tedavisinde en iyi uygulamalar hakkında kullanabilecekleri derinlemesine bilgiler edinmektedirler.

Klinik araştırmalar akademik kuruluşların, kendi AR-GE yetenek havuzlarını güçlendirmelerini de sağlayan, araştırma imkân ve kabiliyetlerini artırma çabalarına destek olmaktadır.

Türkiye’deki AR-GE yatırımlarımız klinik araştırmalarla sınırlı kalmamaktadır. Kocaeli Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bugün akademik kadroyu araştırmaları konusunda desteklemekle kalmayıp gelecekte de hastalar için yenilikçi, kaliteli diyabet tedavisi sağlamaya da öncülük edecek bir eko-sistem oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.
 


AR-GE işbirliği kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz ortak girişimlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:
  •  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Yayın Destek            Birimi'nin açılması
  •  Kopenhag Üniversitesi ve Hagedorn Araştırma Enstitüsü ile iş birliği  yapan Diyabet ve Obezite Araştırma Birimi'nin kurulması
  •  Kocaeli ve Kopenhag Üniversiteleri'nin Sağlık ve Tıbbi Bilimler        Fakülteleri arasında iş birliği yapılması
  •  Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinin çalışmalarının  desteklenmesi
  •  Meslek yüksek okulunda podoloji programı açılması
  •  Din görevlileri için diyabet farkındalığı programı
  •  Kocaeli İl İdaresinin liderliğinde Sağlıklı Kocaeli Programı
Hastaları yaptığımız her şeyin merkezine koyuyoruz

Klinik araştırma her zaman hasta göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. Novo Nordisk tek bir amaç için klinik araştırma gerçekleştirmektedir: ürünlerinin etkililiği ve güvenliliği hakkında veri elde etmek. Bu bilgiler, hastaların ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikler üretmemizi mümkün kılmaktadır. Paydaşlarımıza sağladığı diğer yararlar, bu temel amaca ek niteliktedir.


Klinik çalışmaları yürüten araştırıcılar

Araştırıcı, bir hastanede hekim olarak çalışan, çalışmanın sponsorluğunu üstlenen ilaç firması adına bir klinik çalışmayı yürüten kişidir. Araştırıcının başlıca görevi, çalışmaya katılan kişilerin çıkarlarına hizmet etmek, onları korumak ve bu kişilerin güvenliklerini, haklarını ve mahremiyetlerini muhafaza etmektir. Bir araştırıcı Novo Nordisk adına bir klinik çalışma yürüttüğünde, çalışmanın yerel gerekliliklerin yanı sıra bilimsel ve etik kılavuzlara uygun şekilde planlandığını ve yürütüleceğini de taahhüt eder.